WSPL mapa kontakt | BIP | Czcionka: A- A A+ | Kontrast:
kontrast
|
Medycyna pracy:
35-085 Rzeszów,
ul. Langiewicza 4

tel. +48 261 155 909
Rejestrowanie pacjentów osobiście
w godzinach 7:30 - 15:00
tel. +48 261 155 985 | tel. 601 619 881

KOMPLEKSOWE BADANIA

KWALIFIKOWANYCH

PRACOWNIKÓW

OCHRONY FIZYCZNEJ

MEDYCYNA PRACY


 
 • Profilaktyczne badania specjalistyczne
 • Badania psychologiczne i psychotechniczne
 • Badania pracowników ochrony fizycznej

WYSOKA JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

MEDYCZNYCH

NASZE PORADNIE:
 
 • chirurgiczna
 • neurologiczna
 • ginekologiczna
 • pulmonologiczna
 • reumatologiczna
 • psychologiczna
 • zdrowia psychicznego
 • otolaryngologiczna
 • dermatologiczna
 • okulistyczna
 • urologiczna
 • stomatologiczna

UDZIELAMY ŚWIADCZEŃ

ZDROWOTNYCH

w zakresie:
 
 • Badań wstępnych pracowników
 • Badań okresowych pracowników
 • Badań kierowców
 • Badań na licencję pracowników ochrony
 • Badań dla osób pełniących służbę w strazy miejskiej i gminnej
 • Badań dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń

BEZPŁATNY PROGRAM

PROFILAKTYCZNY

w ramach umowy z NFZ dla wszystkich ubezpieczonych w zakresie:
 
 • Profilaktyki raka szyjki macicy
 • Profilaktyki chorób układu oddechowego
 • Profilaktyki chorób układu krążenia
  (pacjenci zapisani do lekarza POZ)
Jesteś tutaj:
medycyna pracy badania na broń badania kierowców

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

KONKURS OFERT - KO/12/2024/UM USG - BADANIA DIAGNOSTYCZNE ULTRASONOGRAFICZNE (USG)

1. Ogłoszenie Konkursu Ofert 
2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

3. Oświadczenie oferenta
4. Wzór umowy


KONKURS OFERT - KO/11/2024/UM PZP/PP - AMBULATORYJNA OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I PSYCHOLOGICZNA

1. Ogłoszenie Konkursu Ofert 
2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

3. Oświadczenie oferenta
4. Wzór umowy


KONKURS OFERT - KO/7/2024/UM MP - MEDYCYNA PRACY
1. Ogłoszenie Konkursu Ofert 
2. Formularz ofertowy 

3. Oświadczenie oferenta
4. Wzór umowyKONKURS OFERT - KO/6/2024/UM MP - KONSULTACJE LEKARSKIE W RAMACH MEDYCYNY PRACY
1. Ogłoszenie Konkursu Ofert 
2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

3. Oświadczenie oferenta
4. Wzór umowy
KONKURS OFERT - KO/5/2024/UM DERM - ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII

1. Ogłoszenie Konkursu Ofert 
2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

3. Oświadczenie oferenta
4. Wzór umowyKONKURS OFERT - KO/4/2024/UM OKP - OPIEKA KOORDYNOWANA POZ - KARDIOLOGIA

1. Ogłoszenie konkursu ofert - Opieka koordynowana POZ - KARDIOLOGIA
2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - KARDIOLOGIA

3. Oświadczenie oferenta
4. Wzór umowy


KONKURS OFERT - KO/3/2024/UM OKP - OPIEKA KOORDYNOWANA POZ 

1. Ogłoszenie konkursu ofert - Opieka koordynowana POZ
2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - KARDIOLOGIA
3. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 - DIABETOLOGIA

4. Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 - DIETETYKA
5. Oświadczenie oferenta
6. Wzór umowy


=============================================================================================================
KONKURS OFERT - KO/2/2024/UM RTG - Nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej oraz wykonywanie testów podstawowych aparatu rentgenowskiego


1. Ogłoszenie Konkursu Ofert - RTG
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie oferenta
4. Wzór umowy


========================================================

KONKURS OFERT - KO/1/2024/UM UROL - ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII

1. Ogłoszenie Konkursu ofert- konsultacje UROLOGICZNE
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie oferenta
4. Wzór umowy========================================================
Rozstrzygnięcie konkursu ofert KONKURS OFERT - KO/10/2023/UM BAD AUDIOMETRYCZNE- wykonywanie badań słuchu w zakresie audiometrii i tympanometrii
1. ROZSTRZYGNIĘCIE

=========================================================

KONKURS OFERT - KO/10/2023/UM BAD AUDIOMETRYCZNE- wykonywanie badań słuchu w zakresie audiometrii i tympanometrii
1. Ogłoszenie konkursu ofert 
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie oferenta
4. Wzór umowy

=========================================================

Konkurs Ofert - KO/9/2023 BAD LARYN- Świadczenia w zakresie świadczeń otolaryngologicznych
1. Ogłoszenie Konkursu ofert- konsultacje otolaryngologiczne
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie oferenta
4. Wzór umowy
=========================================================

KONKURS OFERT - KO/3/2021/BAD USG - badania diagnostyczne USG
Ogłoszenie konkursu ofert - badania USG
Formularz ofertowy
Oświadczenie oferenta
Projekt umowy

=========================================================
KONKURS OFERT - KO/2/2021/UM NEUR - konsulatacje neurologiczne

Ogłoszenie konkursu ofert - konsultacje neurologiczne
Formularz ofertowy
Oświadczenie oferenta
Projekt umowy

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: ogłoszenie

=================================================


KONKURS OFERT - KO/1/2021/UM UROL - konsulatacje urologiczne


Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie konkursu ofert - konsulatcje urologiczne
Formularz ofertowy 
Oświadczenie Oferenta
Projekt umowy


============================================
KONKURS OFERT- KO/4/2020/UM MP konsultacje okulistyczne w ramach medycyny pracy 
 Rozstrzygnięcie

KONKURS OFERT- KO/4/2020/UM MP konsultacje okulistyczne w ramach medycyny pracy
Ogłoszenie konkursu ofert konsultacje okulistyczne w ramach medycyny pracy
/FCK/KO-4 OKUL MP/Ogłoszenie_KO_4_2020_OKUL_MP.pdf
Formularze do pobrania:
Formularz ofertowy
Oświadczenie Oferenta
Wzór umowy

=====================================
KONKURS OFERT- KO/3/2020/UM BAD DIAG - BADANIA DIAGNOSTYCZNE EMG, EEG
Ogłoszenie
Formularze do pobrania:
Formularz ofertowy
Oświadczenie Oferenta - personel sprzęt
Oświadczenie Oferenta
Wzór umowy


---------------------------------------------------------------------------Informacja o zawarciu umowy 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o uczestnikach przetargu
Zmiana terminu

Zmiana terminu IOdpowiedź na pytanie
Odpowiedź na pytanie
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wynajem
Załączniki:

Formularz ofertowy
Wzór umowyInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postepowanie ZP/1/PN/2019 
/FCK/ZP_1_PN_2019/Informacja o wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowanie ZP/1/PN/2019 pakiet 4, 5, 7, 8, 9, 10

/FCK/ZP_1_PN_2019/Informacja_o_unieważnieniu_pakiet 4,5,7,8,9,10.pdf

Ogłoszenie o  zamówienia ZP-1-PN-2019
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy nr 612276-N-2019/FCK/ZP_1_PN_2019/Ogłoszenie z zamówieniu dostawy nr 612276-n-2019.pdf
Dokumenty do pobrania
SIWZ /FCK/ZP_1_PN_2019/SIWZ.pdf
Załączniki: 1.1 - 1.10
 /FCK/ZP_1_PN_2019/Zał_1.1 do siwz .doc
/FCK/ZP_1_PN_2019/Zał_1.2 do siwz.doc
/FCK/ZP_1_PN_2019/Zał_1.3 do siwz.doc
/FCK/ZP_1_PN_2019/Zał_1.4 do siwz.doc
/FCK/ZP_1_PN_2019/Zał_1.5 do siwz.doc
/FCK/ZP_1_PN_2019/Zał_1.6 do siwz.doc
/FCK/ZP_1_PN_2019/Zał_1_7_do_siwz.doc
/FCK/ZP_1_PN_2019/Zał_1.8 do siwz .doc
/FCK/ZP_1_PN_2019/Zał_1_9_do_siwz.doc
/FCK/ZP_1_PN_2019/Zał_1.10 do siwz.doc
Załączniki 2,3,4,5
 /FCK/ZP_1_PN_2019/zał. 2,3,4,5 do_siwz.doc
​Załącznik nr 6 - wzór umowy
/FCK/ZP_1_PN_2019/Zał. 6 do siwz - wzór umowy.pdf

Odpowiedzi na pytania do SIWZ postępowania ZP/1/PN/2019
/FCK/ZP_1_PN_2019/Odpowiedzi_na_zapytania_ZP_1_PN_2019.pdf

Opdowiedzi na pytania postępowanie ZP/1/PN/2019
/FCK/ZP_1_PN_2019/odpowiedzi na pytania 2.pdf
Załącznik 1.6 do SIWZ/FCK/ZP_1_PN_2019/_zał_1.6 do siwz.doc

Informacja o Wykonawcach i złozonych ofertach
/FCK/ZP_1_PN_2019/Informacja_o_Wykonawcach i złożonych ofertach_Z_1_PN_2019.pdf
Oświadczenie Wykonawcy
/FCK/ZP_1_PN_2019/Oświadczenie_wykonawcy.pdf
 
ZP/2/PN/2018 informacja o wyborze oferty
Zamowienia Publiczne

Rozsytrzygnięcie  konkursu ofert KO/4/2017/UM MP- konsulacje psychiatryczne w ramach medycyny pracy

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie konkursu ofert KO/5/2017/UM STOM -świadczenia stomatologiczne i protetyczne

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy nr 1

Formularz ofertowy nr 2

Oświadczenie Oferenta

Wzór umowy stomatologia

Wzór umowy protetyka

 

Ogłoszenie konkursu ofert KO/4/2017/UM MP- konsulacje psychiatryczne w ramach medycyny pracy

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie Oferenta

Wzór umowy

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert KO/3/2017/UM MP - konsultacje neurologiczne
Dokument do pobrania:

 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT KO/3/2017/UM MP - konsultacje neurologiczne

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU  ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU  ZP/1/PN/2017

Dokument do pobrania:

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNEIJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

Informacja o wyborze

 

INFORMACJA Z  OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ USG ZNAK SPRAWY ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

Informacja z otwarcia

Załącznik nr 2 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNEIJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU ZP/1/PN/2017

Dokument do pobrania:

Informacja o wyborze oferty w części 2

 

DPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 3 WYKONAWCÓW NA DOSTAWĘ USG   ZNAK SPRAWY ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

Odpowiedzi na zapytania nr 3

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA DOSTAWĘ USG ZNAK SPRAWY ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 2 WYKONAWCÓW NA DOSTAWĘ USG   ZNAK SPRAWY ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

Odpowiedzi na zapytania nr 2

 

OGŁOSZENIE  NR 97811- 2017 O ZMIANIE OGŁOSZENIA  NA DOSTAWĘ USG ZNAK SPRAWY ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 1 WYKONAWCÓW DO  SIWZ POSTĘPOWANIA  NA DOSTAWĘ USG ZNAK SPRAWY ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU ZP/1/PN/2017

Dokument do pobrania: 

Informacja o wyborze oferty  w części nr 3 i 4 

 

 

OGŁOSZENIE NR 530585-N-2017 O ZAMÓWIENIU DOSTAWA SPRZĘTU  ZNAK SPRAWY ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania: 

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załaczniki: 1, 3,4,5,6

Załącznik nr 2

Załącznik nr 7

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dokument do pobrania: 

Informacja z otwarcia

Informacja do wykonawców

Załącznik nr 2

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 3 WYKONAWCÓW DO SIWZ DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NR SPRAWY ZP/1/PN/2017

Dokument do pobrania: 

Odpowiedzi

Załącznik nr 1

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZNAK SPRAWY ZP/1/PN/2017

Dokument do pobrania: 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 1

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  NR 2 WYKONAWCÓW DO SIWZ DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NR SPRAWY ZP/1/PN/2017

Dokument do pobrania:

Odpowiedzi  

Załącznik nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DO SIWZ DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NR SPRAWY ZP/1/PN/2017

Dokument do pobrania:

Odpowiedzi

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 514814-N-2017 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załącznik 1. 3-6

Załącznik 2.1

Załącznik 2.2

Załącznik 2.3

Załącznik 2.4

Wzór umowy

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT 

NR KO/2/2017/UM NEURO– świadczenia neurologiczne

Dokument do pobrania:

 
Ogłoszenie konkursu ofert  KO/2/2017 - świadczenia neurologiczne
Dokument do pobrania:
 
Rozstrzygnięcie konkursu KO/1/2017/UM PZP - świadczenia psychiatryczne
Dokument do pobrania:
 

Ogłoszenie konkursu ofert KO-1-2017-UM PZP - świadczenia psychiatryczne

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert KO-10-2016-UM MP MEDYCYNA PRACY

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT KO-10-2016-UM MP MEDYCYNA PRACY

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy dla cz. I

Formularz ofertowy dla cz. II

Formularz ofertowy dla cz. III

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NR KO-9-2016-UM CYT 

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NR KO/8/2016/UM AOS

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NR KO/7/2016/UM BD 

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT KO/6/2016/UM  LAB 

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Ogłoszenie KO-9-2016-UM CYT

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz Ofertowy

Personel i sprzęt

Oświadczenie

Wzór umowy

 

 

Odwołanie części II KO KO/7/2016/UM BD z dnia 09.12.2016 r. 

Dokument do pborania:

Odwołanie

 

Konkurs na świadczenia zdrowotne w rodzaj AOS (chirurgia ogólna, neurologia, pulmonologia, okulistyka, reumatologia, ginekologia i położnictwo) - KO/8/2016/UM AOS

Dokument do pborania:

Konkurs KO/8/2016/UM AOS

 

Konkurs na badania: EEG/EMG, cytologię, pole widzenia- KO/7/2016/UM BD

Dokument do pborania:

Konkurs KO/7/2016/UM BD

 

Konkurs na badania laboratoryjne, mikrobiologiczne oraz mykologiczne - KO/6/2016/UM LAB

Dokument do pborania:

Konkurs KO/6/2016/UM LAB

 

Rozstrzygnięcie KO/5/2016/UM - świadczenia urologiczne

Dokument do pborania:

Rozstrzygnięcie

 

Konkurs ofert na świadczenia urologiczne - KO-5-2016-UM

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

 

 

Dostawa różnego sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz rozbudowę sieci komputerowej.

Numer ogłoszenia: 153241 - 2016

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w  przetargu nieograniczonym na dostawę na dostawę różnego sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz   rozbudowę sieci komputerowej, Nr sprawy  ZP/1/PN/2016

Dokument do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o zamówienia - Dostawa różnego sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz rozbudowa sieci komputerowej

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikcja

Załącznik 1 i 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert KO/4/2016/UM – Świadczenia w zakresie opieki  psychiatrycznej i psychologicznej

Dokument do pobrania:

ROZSTRZYGNIĘCIE KO-4-2016

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert KO/3/2016/UM – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Dokument do pobrania:

ROZSTRZYGNIĘCIE KO-3-2016

 

Ogłoszenie konkursu ofert KO/4/2016/UM – świadczenia w zakresie opieki  psychiatrycznej
i psychologicznej

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie

4. Wzór umowy

 

Ogłoszenie konkursu ofert KO/3/2016/UM- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Dokumkenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie

4. Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie KO-2-2016-UM

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

KO-2-2016-UM Stomatologia

Dokument do pobrania:

KO-2-2016-UM Stomatologia

Formularz Ofertowy

Oświadczenie Oferenta

Wzór umowy

Cennik usług

 

Rozstrzygnięcie KO-1-2016-UM Świadczenia psychologiczne

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Konkurs ofert - świadczenia psychologiczne

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularze do pobrania

Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia medyczne w zakresie POZ dla Rzeszowa i Niska

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

 

Informacja dotyczaca zakończenia konkursu ofert na badania diagnostyczne - Nisko

Dokument do pobrania:

Informacja

 

 

Informacja dotyczaca zakończenia konkursu ofert na badania diagnostyczne

Dokument do pobrania:

Informacja

 

 

Konkurs ofert na badania diagnostyczne

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

 

 

Ponowne ogłoszenie konkursu ofert na badania diagnostyczne - Nisko

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

 

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczena zdrowotne w rodzaju POZ Rzeszów, Nisko

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy - Rzeszów

Formularz ofertowy - Nisko

Oświadczenie

Wzór umowy

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT Z DNIA 30.11.2015 R. NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA WSPL SP ZOZ  W NISKU

Dokument do pobrania:

Informacja

 

Rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert na wykonywanie badań histopatologicznych

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert na świadczenia medyczne w rodzaju: Medycyna prac y- Konsultacje Otolaryngologiczne

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Pytanie Oferenta-badania histopatologiczne

Dokument do pobrania:

Pytanie

 

Konkurs ofert w zakresie badań diagnostycznych dla placówki w Nisku

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz

Oświadczenie

Oświadczenie

Wzór umowy

 

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia medyczne w rodzaju medycyna pracy: konsultacje otolaryngologiczne

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz

Wzór umowy

 

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wykonywanie badań histopatologicznych

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz

Oświadczenie

Wzór umowy

 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu psychiatrii

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania

Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na badania diagnostyczne z dnia 27.10.2015

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Unieważnienie części I konkursu na badania diagnostyczne

Dokument do pobrania:

Unieważnienie

 

Protest dotyczący badań histopatologicznych

Dokumenty do pobrania:

Protest

 

Informacja o zmianie Formularza Ofertowego

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Formularz

 

Ogłoszenie konkursu ofert na badania: histopatologiczne, bronchoskopii, cystoskopii przezcewkowej i kolposkopii

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenia Oferenta

Wzór umowy

 

Studium wykonalności - rozstrzygnięcie

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z zakresu psychologii - medycyna pracy

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z zakresu psychiatrii

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30000 euro netto (studium wykonalności)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularze do pobrania

Wzór umowy

 

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularze do pobrania

Wzór umowy

 

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy - badania psychologiczne

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularze do pobrania

Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie sterylizacji gazowej

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Konkurs ofert na wykonywanie sterylizacji gazowej

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz

 

Rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu neurologii

Dokumenty do poborania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia medyczne - neurologia

Dokumenty do poborania:

Ogłoszenie

Formularz

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na badania z zakresu medycyny pracy

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert na badania w zakresie medycyny pracy

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz do pobrania

Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na badania diagnostyczne. Zakres: Rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, medycyna nuklearna.

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na badania diagnostyczne. Zakres: Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na badania diagnostyczne - PET
Plik do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na badania diagnostyczne - rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, medycyna nuklearna

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu psychiatrii i psychologii

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert na  świadczenia medyczne w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na badania USG

Pobierz plik:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na badania diagnostyczne

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert w zakresie Transport Sanitarny (AOS).

Pobierz plik:

Pobierz

 

Konkurs ofert w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych i psychologicznych - przesunięcie terminu składania ofert

Pobierz plik:

Pobierz

 

Konkurs ofert w zakresie Transportu Sanitarnego - sprostowanie

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Konkurs ofert na badania diagnostyczne - odpowiedzi na zapytania Oferentów.

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Formularz ofertowy do konkurs ofert na badania diagnostyczne.

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu badań diagnostycznych (ponowne).

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Odwołanie postępowania konkursowego w zakresie badań diagnostycznych.

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Konkurs ofert na badania diagnostyczne USG.

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia medyczne w zakresie : ambulatoryjna opieka psychiatryczna i psychologiczna.

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert na badania diagnostyczne.

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie Transportu Sanitarnego.
Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresach:
1. chirurgia ogólna
2. dermatologia i wenerologia
3. położnictwo i ginekologia
4. neurologia
5. leczenia gruźlicy i chorób płuc
6. reumatologia
7. urologia

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia medyczne w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna - Rzeszów, Nisko, Nowa Dęba
Dokument do pobrania:

Pobierz

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE : PSYCHOLOGII

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu Psychologii

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Langiewicza 4 z przenaczeniem na aptekę

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie dotyczące przetargu na wynajem pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na prowadzenie apteki

Dokument do pobrania:

Pobierz 1

Pobierz 2

Pobierz 3

Pobierz 4

Pobierz 5

Pobierz 6

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych  na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Rzeszowie poza kontraktem z NFZ w zakresie: Rehabilitacji leczniczej – masaże oraz gimnastyka lecznicza. 

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu: Transport sanitarny

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

NFORMACJA DO KONKURSU OFERT NA TRANSPORT SANITARNY  W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia medyczne w zakresie AOS- urologia

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu Transportu Sanitarnego w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z zakresu urologia

Dokument do pobrania:

Pobierz plik

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Stomatologii ogólnej

Dokument do pobrania:

Pobierz plik

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu Stomatologii ogólnej    

Dokument do pobrania:

Pobierz plik

 

Ogłoszenie o rozstrzygięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Podstawowa Opieka Zdrowotna

Dokument do pobrania:

Pobierz plik

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert dla Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ dla WSPL SP ZOZ

Dokument do pobrania:

Informacja

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu Podstawowej opieki zdrowotnej

Dokument do pobrania:

Ogłoesznie

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Transport sanitarny dla WSPL SP ZOZ w Rzeszowie

Dokument do pobrania:

Ogloszenie

 

Uzupełnienie do konkursu na transport sanitarny dla WSPL SP ZOZ w Rzeszowie

Dokument do pobrania:

Uzupełnienie

 

Przesunięcie terminu składania ofert do konkursu ofert na transport sanitarny dla WSPL SP ZOZ w Rzeszowie
Dokument do pobrania
Przesunięcie

Sprostowanie w sprawie terminu składania ofert do konkursu ofert na transport sanitarny dla WSPL SP ZOZ w Rzeszowie

Dokument do pobrania:

Sprostowanie

 

 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na transport sanitarny

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

 

 Unieważnienie konkursu ofert na transport sanitarny

Dokument do pobrania:

Unieważnienie

 

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych dla WSPL SP ZOZ w Rzeszowie

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia usług medycznych z zakresu: badań cytologicznych, mykologicznych,, EEG, EMG, USG, UDP, densytometrii, protetyki 

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu: badań endoskopowych, RTG, USG, badań laboratoryjnych w Nowej Dębie 

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie  

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji medycznej

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia usług medycznych z zakresu: ginekologii, okulistyki, dermatologii, neurologii, chirurgii ogólnej, urologii, otolaryngologii, reumatologii, pulmonologii, stomatologii, zdrowia psychicznego, świadczeń psychologicznych, POZ, osób posiadających uprawnienia z zakresu badań wstępnych i okresowych, medycyny pracy, osób posiadających lub ubiegających się o licencję pracowników ochrony

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie 

 

Sprostowanie w zakresie konkursu ofert na badania laboratoryjne dla WSPL SP ZOZ w Rzeszowie
Dokumenty do pobrania: 
Sprostowanie

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu badań laboratoryjnych 

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie
Unieważnienie konkursu ofert na badania laboratoryjne
Dokumenty do pobrania:
Unieważnienie
 
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu transportu sanitarnego

Dokument do pobrania

Odpowiedzi  

Zamowienia Publiczne

Rozsytrzygnięcie  konkursu ofert KO/4/2017/UM MP- konsulacje psychiatryczne w ramach medycyny pracy

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie konkursu ofert KO/5/2017/UM STOM -świadczenia stomatologiczne i protetyczne

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy nr 1

Formularz ofertowy nr 2

Oświadczenie Oferenta

Wzór umowy stomatologia

Wzór umowy protetyka

 

Ogłoszenie konkursu ofert KO/4/2017/UM MP- konsulacje psychiatryczne w ramach medycyny pracy

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie Oferenta

Wzór umowy

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert KO/3/2017/UM MP - konsultacje neurologiczne
Dokument do pobrania:

 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT KO/3/2017/UM MP - konsultacje neurologiczne

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU  ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU  ZP/1/PN/2017

Dokument do pobrania:

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNEIJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

Informacja o wyborze

 

INFORMACJA Z  OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ USG ZNAK SPRAWY ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

Informacja z otwarcia

Załącznik nr 2 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNEIJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU ZP/1/PN/2017

Dokument do pobrania:

Informacja o wyborze oferty w części 2

 

DPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 3 WYKONAWCÓW NA DOSTAWĘ USG   ZNAK SPRAWY ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

Odpowiedzi na zapytania nr 3

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA DOSTAWĘ USG ZNAK SPRAWY ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 2 WYKONAWCÓW NA DOSTAWĘ USG   ZNAK SPRAWY ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

Odpowiedzi na zapytania nr 2

 

OGŁOSZENIE  NR 97811- 2017 O ZMIANIE OGŁOSZENIA  NA DOSTAWĘ USG ZNAK SPRAWY ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 1 WYKONAWCÓW DO  SIWZ POSTĘPOWANIA  NA DOSTAWĘ USG ZNAK SPRAWY ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania:

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU ZP/1/PN/2017

Dokument do pobrania: 

Informacja o wyborze oferty  w części nr 3 i 4 

 

 

OGŁOSZENIE NR 530585-N-2017 O ZAMÓWIENIU DOSTAWA SPRZĘTU  ZNAK SPRAWY ZP/2/PN/2017

Dokument do pobrania: 

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załaczniki: 1, 3,4,5,6

Załącznik nr 2

Załącznik nr 7

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dokument do pobrania: 

Informacja z otwarcia

Informacja do wykonawców

Załącznik nr 2

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 3 WYKONAWCÓW DO SIWZ DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NR SPRAWY ZP/1/PN/2017

Dokument do pobrania: 

Odpowiedzi

Załącznik nr 1

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZNAK SPRAWY ZP/1/PN/2017

Dokument do pobrania: 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 1

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  NR 2 WYKONAWCÓW DO SIWZ DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NR SPRAWY ZP/1/PN/2017

Dokument do pobrania:

Odpowiedzi  

Załącznik nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DO SIWZ DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NR SPRAWY ZP/1/PN/2017

Dokument do pobrania:

Odpowiedzi

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 514814-N-2017 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załącznik 1. 3-6

Załącznik 2.1

Załącznik 2.2

Załącznik 2.3

Załącznik 2.4

Wzór umowy

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT 

NR KO/2/2017/UM NEURO– świadczenia neurologiczne

Dokument do pobrania:

 
Ogłoszenie konkursu ofert  KO/2/2017 - świadczenia neurologiczne
Dokument do pobrania:
 
Rozstrzygnięcie konkursu KO/1/2017/UM PZP - świadczenia psychiatryczne
Dokument do pobrania:
 

Ogłoszenie konkursu ofert KO-1-2017-UM PZP - świadczenia psychiatryczne

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert KO-10-2016-UM MP MEDYCYNA PRACY

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT KO-10-2016-UM MP MEDYCYNA PRACY

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy dla cz. I

Formularz ofertowy dla cz. II

Formularz ofertowy dla cz. III

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NR KO-9-2016-UM CYT 

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NR KO/8/2016/UM AOS

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NR KO/7/2016/UM BD 

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT KO/6/2016/UM  LAB 

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Ogłoszenie KO-9-2016-UM CYT

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz Ofertowy

Personel i sprzęt

Oświadczenie

Wzór umowy

 

 

Odwołanie części II KO KO/7/2016/UM BD z dnia 09.12.2016 r. 

Dokument do pborania:

Odwołanie

 

Konkurs na świadczenia zdrowotne w rodzaj AOS (chirurgia ogólna, neurologia, pulmonologia, okulistyka, reumatologia, ginekologia i położnictwo) - KO/8/2016/UM AOS

Dokument do pborania:

Konkurs KO/8/2016/UM AOS

 

Konkurs na badania: EEG/EMG, cytologię, pole widzenia- KO/7/2016/UM BD

Dokument do pborania:

Konkurs KO/7/2016/UM BD

 

Konkurs na badania laboratoryjne, mikrobiologiczne oraz mykologiczne - KO/6/2016/UM LAB

Dokument do pborania:

Konkurs KO/6/2016/UM LAB

 

Rozstrzygnięcie KO/5/2016/UM - świadczenia urologiczne

Dokument do pborania:

Rozstrzygnięcie

 

Konkurs ofert na świadczenia urologiczne - KO-5-2016-UM

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

 

 

Dostawa różnego sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz rozbudowę sieci komputerowej.

Numer ogłoszenia: 153241 - 2016

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w  przetargu nieograniczonym na dostawę na dostawę różnego sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz   rozbudowę sieci komputerowej, Nr sprawy  ZP/1/PN/2016

Dokument do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o zamówienia - Dostawa różnego sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz rozbudowa sieci komputerowej

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikcja

Załącznik 1 i 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert KO/4/2016/UM – Świadczenia w zakresie opieki  psychiatrycznej i psychologicznej

Dokument do pobrania:

ROZSTRZYGNIĘCIE KO-4-2016

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert KO/3/2016/UM – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Dokument do pobrania:

ROZSTRZYGNIĘCIE KO-3-2016

 

Ogłoszenie konkursu ofert KO/4/2016/UM – świadczenia w zakresie opieki  psychiatrycznej
i psychologicznej

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie

4. Wzór umowy

 

Ogłoszenie konkursu ofert KO/3/2016/UM- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Dokumkenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie

4. Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie KO-2-2016-UM

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

KO-2-2016-UM Stomatologia

Dokument do pobrania:

KO-2-2016-UM Stomatologia

Formularz Ofertowy

Oświadczenie Oferenta

Wzór umowy

Cennik usług

 

Rozstrzygnięcie KO-1-2016-UM Świadczenia psychologiczne

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Konkurs ofert - świadczenia psychologiczne

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularze do pobrania

Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia medyczne w zakresie POZ dla Rzeszowa i Niska

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

 

Informacja dotyczaca zakończenia konkursu ofert na badania diagnostyczne - Nisko

Dokument do pobrania:

Informacja

 

 

Informacja dotyczaca zakończenia konkursu ofert na badania diagnostyczne

Dokument do pobrania:

Informacja

 

 

Konkurs ofert na badania diagnostyczne

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

 

 

Ponowne ogłoszenie konkursu ofert na badania diagnostyczne - Nisko

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

 

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczena zdrowotne w rodzaju POZ Rzeszów, Nisko

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy - Rzeszów

Formularz ofertowy - Nisko

Oświadczenie

Wzór umowy

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT Z DNIA 30.11.2015 R. NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA WSPL SP ZOZ  W NISKU

Dokument do pobrania:

Informacja

 

Rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert na wykonywanie badań histopatologicznych

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert na świadczenia medyczne w rodzaju: Medycyna prac y- Konsultacje Otolaryngologiczne

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Pytanie Oferenta-badania histopatologiczne

Dokument do pobrania:

Pytanie

 

Konkurs ofert w zakresie badań diagnostycznych dla placówki w Nisku

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz

Oświadczenie

Oświadczenie

Wzór umowy

 

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia medyczne w rodzaju medycyna pracy: konsultacje otolaryngologiczne

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz

Wzór umowy

 

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wykonywanie badań histopatologicznych

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz

Oświadczenie

Wzór umowy

 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu psychiatrii

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania

Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na badania diagnostyczne z dnia 27.10.2015

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Unieważnienie części I konkursu na badania diagnostyczne

Dokument do pobrania:

Unieważnienie

 

Protest dotyczący badań histopatologicznych

Dokumenty do pobrania:

Protest

 

Informacja o zmianie Formularza Ofertowego

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Formularz

 

Ogłoszenie konkursu ofert na badania: histopatologiczne, bronchoskopii, cystoskopii przezcewkowej i kolposkopii

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenia Oferenta

Wzór umowy

 

Studium wykonalności - rozstrzygnięcie

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z zakresu psychologii - medycyna pracy

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z zakresu psychiatrii

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30000 euro netto (studium wykonalności)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularze do pobrania

Wzór umowy

 

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularze do pobrania

Wzór umowy

 

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy - badania psychologiczne

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularze do pobrania

Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie sterylizacji gazowej

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Konkurs ofert na wykonywanie sterylizacji gazowej

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz

 

Rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu neurologii

Dokumenty do poborania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia medyczne - neurologia

Dokumenty do poborania:

Ogłoszenie

Formularz

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na badania z zakresu medycyny pracy

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert na badania w zakresie medycyny pracy

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz do pobrania

Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na badania diagnostyczne. Zakres: Rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, medycyna nuklearna.

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na badania diagnostyczne. Zakres: Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na badania diagnostyczne - PET
Plik do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na badania diagnostyczne - rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, medycyna nuklearna

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu psychiatrii i psychologii

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert na  świadczenia medyczne w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na badania USG

Pobierz plik:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na badania diagnostyczne

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert w zakresie Transport Sanitarny (AOS).

Pobierz plik:

Pobierz

 

Konkurs ofert w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych i psychologicznych - przesunięcie terminu składania ofert

Pobierz plik:

Pobierz

 

Konkurs ofert w zakresie Transportu Sanitarnego - sprostowanie

Plik do pobrania:

Pobierz

 

Konkurs ofert na badania diagnostyczne - odpowiedzi na zapytania Oferentów.

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Formularz ofertowy do konkurs ofert na badania diagnostyczne.

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu badań diagnostycznych (ponowne).

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Odwołanie postępowania konkursowego w zakresie badań diagnostycznych.

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Konkurs ofert na badania diagnostyczne USG.

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia medyczne w zakresie : ambulatoryjna opieka psychiatryczna i psychologiczna.

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert na badania diagnostyczne.

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie Transportu Sanitarnego.
Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresach:
1. chirurgia ogólna
2. dermatologia i wenerologia
3. położnictwo i ginekologia
4. neurologia
5. leczenia gruźlicy i chorób płuc
6. reumatologia
7. urologia

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia medyczne w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna - Rzeszów, Nisko, Nowa Dęba
Dokument do pobrania:

Pobierz

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE : PSYCHOLOGII

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu Psychologii

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Langiewicza 4 z przenaczeniem na aptekę

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie dotyczące przetargu na wynajem pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na prowadzenie apteki

Dokument do pobrania:

Pobierz 1

Pobierz 2

Pobierz 3

Pobierz 4

Pobierz 5

Pobierz 6

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych  na rzecz pacjentów WSPL SP ZOZ w Rzeszowie poza kontraktem z NFZ w zakresie: Rehabilitacji leczniczej – masaże oraz gimnastyka lecznicza. 

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu: Transport sanitarny

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

NFORMACJA DO KONKURSU OFERT NA TRANSPORT SANITARNY  W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

Dokument do pobrania:

Pobierz

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia medyczne w zakresie AOS- urologia

Dokument do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu Transportu Sanitarnego w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z zakresu urologia

Dokument do pobrania:

Pobierz plik

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Stomatologii ogólnej

Dokument do pobrania:

Pobierz plik

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu Stomatologii ogólnej    

Dokument do pobrania:

Pobierz plik

 

Ogłoszenie o rozstrzygięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Podstawowa Opieka Zdrowotna

Dokument do pobrania:

Pobierz plik

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert dla Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ dla WSPL SP ZOZ

Dokument do pobrania:

Informacja

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu Podstawowej opieki zdrowotnej

Dokument do pobrania:

Ogłoesznie

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Transport sanitarny dla WSPL SP ZOZ w Rzeszowie

Dokument do pobrania:

Ogloszenie

 

Uzupełnienie do konkursu na transport sanitarny dla WSPL SP ZOZ w Rzeszowie

Dokument do pobrania:

Uzupełnienie

 

Przesunięcie terminu składania ofert do konkursu ofert na transport sanitarny dla WSPL SP ZOZ w Rzeszowie
Dokument do pobrania
Przesunięcie

Sprostowanie w sprawie terminu składania ofert do konkursu ofert na transport sanitarny dla WSPL SP ZOZ w Rzeszowie

Dokument do pobrania:

Sprostowanie

 

 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na transport sanitarny

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie

 

 Unieważnienie konkursu ofert na transport sanitarny

Dokument do pobrania:

Unieważnienie

 

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych dla WSPL SP ZOZ w Rzeszowie

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia usług medycznych z zakresu: badań cytologicznych, mykologicznych,, EEG, EMG, USG, UDP, densytometrii, protetyki 

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu: badań endoskopowych, RTG, USG, badań laboratoryjnych w Nowej Dębie 

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie  

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji medycznej

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia usług medycznych z zakresu: ginekologii, okulistyki, dermatologii, neurologii, chirurgii ogólnej, urologii, otolaryngologii, reumatologii, pulmonologii, stomatologii, zdrowia psychicznego, świadczeń psychologicznych, POZ, osób posiadających uprawnienia z zakresu badań wstępnych i okresowych, medycyny pracy, osób posiadających lub ubiegających się o licencję pracowników ochrony

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie 

 

Sprostowanie w zakresie konkursu ofert na badania laboratoryjne dla WSPL SP ZOZ w Rzeszowie
Dokumenty do pobrania: 
Sprostowanie

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu badań laboratoryjnych 

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie
Unieważnienie konkursu ofert na badania laboratoryjne
Dokumenty do pobrania:
Unieważnienie
 
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu transportu sanitarnego

Dokument do pobrania

Odpowiedzi  

Czynna w godzinach:
7:30 - 20:00

tel. |

+48 261 155 909
+48 261 155 985
601 619 881


lub przez internet - erejestracja.wspl.rzeszow.pl

e-rejestracja nocna opieka medyczna dokumenty świadczenia jak do nas trafić Strona NFZ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/KONKURSY OFERT
strzalka-l
5796d81fc9e1e33dcc1840825b8820e7 74febd1c000a4df24afb3392ad3ae5cb 2b65bc085888780bebae9234d7153269 1ed0f22eafe67617a1a4d3b4435dbe6c 4a97ad6076af50192e9fcb2f588b48f1
strzalka-p
mapka dojazdowa

mapka dojazdu
dane kontaktowe

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Rzeszowie

35-922 Rzeszów, ul. Langiewicza 4
NIP: 813-29-01-483
REGON: 690580299
wsplspzozrze@poczta.onet.pl

Księgowość: tel. 17 852 87 57, fax 261 155 008 Rejestracja: tel. +48 261 155 909 / +48 261 155 985

BGK Oddział Rzeszów
69 1130 1105 0005 2101 3020 0001

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.